Wij respecteren de privacy van onze cliënten en bezoekers aan onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de eisen die de Autoriteit persoonsgegevens stelt.

Met deze privacyverklaring geeft H€MMINGA FINANCE invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

H€MMINGA FINANCE doet rechtstreeks zaken met haar cliënten. Dat wil zeggen dat het contact dat u – als cliënt of potentiële cliënt – met ons heeft, voornamelijk via de telefoon, post of via internet verloopt.

Wij bewaren uw gegevens voor onze eigen bedrijfsvoering en administratie. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw achternaam en voorletter(s) eventueel roepnaam, uw geboortedatum, (mail)adresgegevens, en telefoonnummer. H€MMINGA FINANCE verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. H€MMINGA FINANCE bewaart ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst en overige overheidsorganen zoals bijvoorbeeld het UWV.

H€MMINGA FINANCE zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de opdracht cq. overeenkomst ter kennis gekomen informatie, geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht cq. overeenkomst, zijnde de overeengekomen activiteiten.

Wanneer u H€MMINGA FINANCE verzoekt in overeenstemming met de bepalingen uit de opdracht cq. overeenkomst uw financiële administratie en/of uw belastingaangifte te verzorgen, kunnen wij gegevens van u en van degene die u vertegenwoordigt verwerken. Het spreekt voor zich dat wij in het kader van deze verwerkingen uw privacy waarborgt en respecteert conform de AVG.

Dit betekent onder andere dat uw gegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in deze Privacy Verklaring. Dat uw persoonsgegevens door ons beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien wij hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

H€MMINGA FINANCE verzamelt en verwerkt informatie van u en degene die u uit hoofde van uw opdracht cq. overeenkomst vertegenwoordigt met als doel het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering; Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met dit Privacy Statement.

H€MMINGA FINANCE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

H€MMINGA FINANCE neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde server. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op de met Functionaris Gegevensbescherming van H€MMINGA FINANCE. Hij is te bereiken via info@hemminga-finance.nl.

Uiteraard hebt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Op verzoek van de betrokkene wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke gegevens die in de archieven zijn opgeslagen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan de Functionaris H€MMINGA FINANCE. Hij is te bereiken via info@hemminga-finance.nl.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. Cookies zijn te onderscheiden in functionele, analytische en tracking cookies. Op onze website worden alleen functionele en analytische cookies gebruikt.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op onze website gemaakt van functionele cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om een website technisch goed te laten functioneren. Deze zijn toegestaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018.

Analytische cookies

Analytische cookies dienen voor analyse van het website verkeer. Zo gebruiken wij analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Hierdoor krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Voor het analyseren van onze website gebruiken wij Google Analytics. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018 heeft Hemminga Finance de volgende maatregelen genomen:

  • Het sluiten van een verwerkingsovereenkomst met Google
  • Hemminga Finance heeft het delen van gegevens gedeactiveerd
  • IP Adressen worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen
  • Op onze website geen tracking cookies actief
  • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Door deze maatregelen hoeven wij niet om toestemming voor het plaatsen van cookies te vragen.

Embedded content

Op onze website kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op onze website  wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube video’s. Deze andere sites maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.

Toch liever geen cookies?

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u de cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Op de website van de Consumentenbond staat beschreven hoe dit moet. Ook kunt u via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor onze website. U kunt de browserplugin hier downloaden.

Wij behouden het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.